WORLD MEMBER OF I.A.E.B. 2000 - OTTOBRE 2012 -
Shidoshi Alan Tapic 5th DAN Ju Jutsu