WORLD MEMBER OF I.A.E.B. 2000 - 2014 -
SHIFU CONSTANTIN BOBOC 3° DUAN BEI SHAOLIN KUNG FU