WORLD MEMBER OF I.A.E.B. 2000 - DICEMBRE 2012 -
SHIDOSHI PIERRE T. RENE' (Pierre's Chinese Shotokan Soke 11th DAN)